اقدام زیبای مسلمانان بعد از جشن سال نو در آلمان.

0 1,856

شامگاه شنبه، شب سال نو، بسیاری از مردم آلمان همچون دیگر مسیحیان به خیابان‌ها آمده بودند و تحویل سال را جشن گرفتند، اما چیزی که صبح یکشنبه چهرۀ شهرها را زشت کرده بود، انبوه زباله به‌ویژه باقیماندۀ وسایل آتش‌بازی بود.با بدندید همراه باشید.

مستقیم احمد، یکی از داوطلبان مسلمان در شهر کلن، آلمان گفت: «روز اول ژانویه به مسجد می‌رویم، نماز می‌خوانیم و سپس تمیزکاری را شروع می‌کنیم و بعدازآن، باهم غذا می‌خوریم.»وی افزود مسلمانان هیچ اجباری برای کمک در تمیزکاری ندارند و این کار به‌صورت داوطلبانه صورت می‌گیرد.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه