منصوریان دوچرخه‌سوار شد!

0 36

 سرمربی تیم فوتبال استقلال قبل از تمرین امروز با دوچرخه دور دریاچه ورزشگاه آزادی را طی کرد.

قبل از آغاز تمرین امروز تیم فوتبال استقلال، علیرضا منصوریان سوار بر دوچرخه دور مجموعه ورزشی آزادی و استخر این مجموعه را طی کرد.

وی هنگامی که به رختکن رسید و با تعجب حاضران در زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی روبرو شد، خطاب به آنها گفت: تعجب نکنید! من برای اینکه به وزن ایده‌آل برسم تصمیم گرفتم با دوچرخه دور استخر مجموعه این کار را انجام داده و دوچرخه سواری کنم.
 
اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه