مجموعه ای از خنده دارترین دوربین مخفی ها ؛ از کارکن در پمپ بنزین تا سقوط کارگر ساختمان!

0 918

کارگر عجیب پمپ بنزین، مجسمه زنده، پلیس روزنامه خوان، سقوط کارگر ساختمان… وعکس العمل جالب و خنده دار مردم در این مواقع.با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه