جدال دیدنی جغد برای حفظ جوجه هایش در مقابل گرگ ها !

0 884

کلیپی دیدنی که جغد برای امنیت جوجه هایش گرگ ها را از قلمرواش دور می کند را مشاهده می کنید.با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه