اگر دوست دارید بدانید پرندگان چگونه این جهان زیبا را تماشا میکنند این ویدیو جالب را تماشا کنید.

0 66

در این ویدیو جهان را از از آسمان نمایش میدهد که میتوانیم آن را از نگاه پرندگان تجربه کنیم.با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه