تماشا کنید: ده رالی باورنکردنی در تاریخ «پینگ پنگ» . رالی ای که دو نماینده کشورمان هم در آن هنرنمایی میکنند!

0 58

یکی از جذابیت های اصلی تنیس و پینگ پنگ به رالی هایی هست که بین بازیکنان در می گیرد.با بدندید همراه باشید.

در این کلیپ کوتاه می توانید ده رالی باورنکردنی در تنیس روی میز را ببینید که شامل رالی دو پینگ پنگ باز خوب کشورمان امین طیاری و عظیم صادقی هم می شود.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه