تماشا کنید: حیرت انگیزترین آثار هنرمندان بی نام و نشان!

0 47

در این ویدئو، 6 مورد از خلق آثار هنری با ابزارهای مختلف را مشاهده می کنید.با بدندید همراه باشید.

اولین مورد، خلق یک پرتره ی پنهان بر روی یک بوم است، در دومین ویدئو نقاشی با نمک را بر روی میز مشاهده می کنید که حیرت انگیز است. ویدئوی سوم مربوط به یک پرتره با نخ است؛ این هنرمند تنها با یک نخ و یک قاب مخصوص یک پرتره ی بی نظیر را ایجاد می کند.

در ویدئوی چهارم، یک پیرمرد را مشاهده می کنید که بر روی آسفالت خیابان نشسته و یک پیکر را با گچ می کشد. در ویدئوی پنجم، هنر کنده کاری در یخ را مشاهده می کنید که با ظرافت خاصی انجام می شود؛ نتیجه ی کار حیرت انگیز است. در نهایت خلق یک پرتره با پاستل را مشاهده می کنید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه