تا به حال فکر کرده اید گربه ها چگونه پس ازسقوط ازارتفاع جان سالم به در میبرند؟

0 73

هنگامی که یک گربه از ارتفاعی سقوط می کند به صورت یک بازتاب غریزی، بدنش را طوری در هوا می چرخاند که فرم پاهایش به سمت پایین باشد.در ادامه با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه