اگر مدام قلنجتان را می شکنید این ویدئو را حتما ببینید.

0 160

این صدا را می شناسید؟ اگر شما قلنجتان را می شکنید احتمالا بشناسید. برای مفاصل ما چه اتفاقی می افتد وقتی قولنج آن ها را می گیریم؟ و آیا این کار برای ما ضرر دارد؟در ادامه با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه