اینبار ایران را از دریچه دوربین یک جهانگرد تماشا کنید!

0 125

یک جهانگرد در طول سفر خود به نقاط مختلف ایران تصاویری را از گوشه و کنار کشورمان تهیه و در قالب یک کلیپ تحت عنوان «ایران از دریچه دوربین یک جهانگرد» منتشر کرده است.با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه