آرایشگر ماهر هندی که با آتش موهای مشتریان را مدل می دهد!

0 146

این ویدئوی آماتوری را از سبک جالب یک آرایشگر هندی برای فلت کردن مو با آتش ببینید.با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه