تا به حال شده با صحنه ای مواجه شوید که انگار قبلا آن را دیده اید؟ اگر دوست دارید دلیل علمی این اتفاق را بدانید این ویدیو را تماشا کنید.

0 2,746

همه افراد در زندگی خود با هزاران صحنه و منظره مختلف مواجه می شوند. ما در تمام لحظه ها اتفاق های بیشماری را مشاهده می کنیم که برخی از آن ها بی اهمیت و برخی دیگر برایمان مهم هستند.با بدندید همراه باشید.

حتما برای شما هم پیش آمده است که صحنه و یا یک مکان به نظرتان آشنا بیاید و گمان کنید که قبلا آن جا بوده اید. به نظر شما دلیل این امر چیست؟ آیا شما هم مانند برخی از افراد به دو بار زندگی کردن اعتقاد دارید؟

این پدیده «دژاوو» یا همان آشنا پنداری نام دارد و تا کنون برای همه ما اتفاق افتاده است. اما عده کمی از علل رخ دادن آن اطلاع دارند و در هنگام پیش آمدن دژاوو، مدت ها فکر خود را مشغول می کنند. ما در این مطلب قصد داریم دلایل علمی برای این موضوع را بیان کنیم.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه