چگونه از میان خبرهای مختلف واقعیت را تشخیص بدهیم؟اگر سوال هر روزه شماست این ویدیو را تماشا کنید.

0 87

شما چطور میفهمید که چه چیزی در حال اتفاق افتادن در جهان است؟مقدار اطلاعاتی که تنها یک کلیک با شما فاصله دارد بسییار زیاد است.در ادامه با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه