تا به حال فکر کرده اید مغز شما چطور تصویری را میسازد که تا بحال ندیده است؟

0 1,284

دلفینی را تصور کنید که یک آناناس را به حالت تعادل نگه داشته است. احتمالا در واقعیت این را ندیده اید اما می توانید فورا تصورش کنید.با بدندید همراه باشید.

برای یک لحظه اردکی را تصور کنیدکه دارد زبان فرانسه تدریس می کند، یک مسابقه پینگ پنگ را در مداری حول یک سیاهچاله تصور کنید، دلفینی را تصور کنید که یک آناناس را به حالت تعادل نگه داشته است.احتمالا در واقعیت هیچ کدام از این ها را ندیده اید اما می توانید آن ها را فورا تصور کنید. مغز شما چطور می تواند تصویری را بسازد که تا بحال ندیده است؟

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه