مقایسه واکنش ها در مقابل ماشین های امدادی درکشورهای آلمان ،هند و ایران

1 1,257

این همه تفاوت بین کشور ها واقعا آدم را به تعجب وا میدارد!در ادامه با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه