آشنا شوید با قهرمانانی که با یک اتفاق زندگی دوباره به دیگران بخشیدند !

1 1,323

گاهی انسان ممکن است در زندگی خود به چنان استیصال و درماندگی برسد که فکر خودکشی به ذهنش خطور کند و این فکر را تا مرحله عمل هم پیش ببرد و یا در اثر حادثه ای نا خواسته تا پای مرگ پیش برود.با بدندید همراه باشید.

اما گاهی بر سر راه این افراد ناجیانی قرار می گیرند که حضورشان بیشتر به معجزه می ماند و زندگی دوباره به این آنان می بخشند. با هم لحظات نفس گیر و تاثیربرانگیزی را در این زمینه مشاهده خواهیم کرد.

منبع: clipo.tv
اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه