وقتی حیوانات میوه ای که دارای الکل طبیعی است میخورند!

0 1,473

درختانی در آفریقای جنوبی وجود دارد که میوه هایش دارای الکل طبیعی هستند و هر عدد میوه رسیده آن به اندازه آبجو در همان حجم الکل دارد، و رفتار حیوانات بعد از مصرف این میوه جالب است.با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه