این نوزاد بامزه در برنامه الن شو لقب با احساس ترین را گرفت !

0 1,451

الن ایندفه بااحساس ترین نوزاد دنیا رو دعوت کرده برنامه اش!نوزادی که قبلا احتمالا دیدینش!با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه