دیروز سال جدید چینی ها آغاز شد.شما را به دیدن گوشه ای از این جشن دعوت میکنیم!

0 571

هرکشوری سال نو میلادی مخصوص به خود را دارد این هم از جشن سال نو چینی ها ! با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه