دوربین مخفی خنده دار شوخی با پلیس ! فکر میکنید اگر در ایران این اتفاق می افتاد چه واکنشی صورت میگرفت؟!

0 1,327

در این ویدئو پسر جوانی را می بینید که حرکات مشکوکی از خود نشان می دهد مثلا با برداشتن اشیایی از روی زمین و فرار کردن همراه با آن.بدینوسیله پلیس ها را نسبت به خود بدبین می کند و وقتی آن ها او را می گیرند چیزی دست گیرشان نمی شود.در ادامه با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه