این پسر ترس و وحشت برایش معنایی ندارد !

0 536

مردی را می بینید که با شجاعت تمام در بالای آسمان خراشی حرکات آکروباتیت در میاورد و ترس برایش معنایی ندارد.با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه