اگر تا به الان چیزی در مورد مالیخولیا نمیدانستید این ویدیو را از دست ندهید.

0 886

مالیخولیا کلمه ای نیست که ورد زبان همه باشه اما باید توجه بیشتری به آن نشان بدهیم.در ادامه با بدندید همراه باشید.

مالیخولیا نوعی اندوهه و با آگاهی یافتن ما از این حقیقت پدیدار میشود. و مالیخولیا اختلالی نیست که درمان شود.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه