آنچه باید برای استفاده از عابر بانک بدانید .

1 1,201

اگر از کارت عابر بانک استفاده می کنید، بهتر است امور بانکی را به افراد غریبه نسپارید.با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه