تماشای نیش زدن پشه از لنز دوربین ماکرو را از دست ندهید.

0 1,098

در این ویدئو می بینید که چطور یک پشه خون خوار کوچک نیشش را در دست یک فرد فرو می کند و خونش را می مکد.با بدندید همراه باشید.

گام گام نزدیک شدن پشه به قربانی: فرو بردن نیش در بدن قربانی، بعد پیدا کردن راه دستیابی به خون، پمپاژ خون. پشه تا دو برابر وزن خود خون می مکد.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه