«جیسون سیگل» تنها فردی است که می تواند یک دیوانه را از خوردن کاغذ باز دارد.

0 940

کار این مرد عجیب بسیار غیرعادی است و هیچ منفعت یا نتیجه خاصی هم در بر ندارد و تنها نتیجه آن، آسیب رساندن به معده و سیستم گوارشی بدن خودش است. اما همچنان این کار را ادامه می دهد تا جیسون سیگل را مجبور کند تا کاری که وی درخواست کرده را برایش انجام دهد.در ادامه با بدندید همراه باشید.

منبع: rooziato

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه