امین آصفی: پیاده سازی مدیریت شهری تهران با رویکرد شورا و شهردار جدید

0 66

امین آصفی

شهر تهران مرکز فرصت‌ و محیطی‌ برای‌ ارائه‌ توانائی های‌ بالقوه‌ انسانی‌ است، افزایش‌ طبیعی‌ جمعیت‌ شهر تهران، مشکلاتی‌ را در ارائه‌ خدمات‌ متناسب‌ با میزان‌ افزایش‌ جمعیت‌ شهری‌ به‌وجود می‌آورد که‌ خود به‌عنوان‌ یکی‌ از موانع‌ اصلی‌ اجرای‌ وظایف‌ و ارائه‌ خدمات‌ شهری‌ کافی‌ به‌ شهروندان‌ می‌گردد. این‌ امر توام‌ با عدم‌ رغبت‌ مردم‌ برای‌ مشارکت‌ در فعالیتهای‌ عمران‌ شهری، که‌ تا حد زیادی‌ ریشه‌ در شیوه‌ نظام‌ اداری‌ متمرکز دارد، از عواملی‌ هستند که‌ توانایی‌ مسئولان‌ را در تامین‌ نیازهای‌ ساکنان‌ شهری‌ با مشکل‌ مواجه‌ می‌سازد.
بنابراین، کارکرد مدیریت‌ شهری‌ کارآمد به‌عنوان‌ یک‌ نهاد مدیریتی‌ فراگیر و درگیر با موضوعها و پدیده‌های‌ بسیار گسترده‌ و متنوع‌ شهر و شهرنشینی‌ ضروری‌ است‌ . سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ بنا به‌ تعریف‌ و به‌لحاظ‌ وظایف‌ عملی‌ خود موظف‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ و عمران‌ شهری‌ و اجرای‌ برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌های‌ مربوطه‌ است. انجام‌ این‌ وظایف‌ تعیین‌کننده‌ نوعی‌ هویت‌ برنامه‌ریزی‌ اجرایی‌ برای‌ آن‌ است.
در واقع‌ مدیریت‌ شهری‌ در قالب‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و قضایی‌ حاکم‌ بر کشور، اقدام‌ به‌ تهیه‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ شهری‌ برای‌ شهر می‌کند و سپس‌ آن‌ برنامه‌ را در چارچوب‌ نظام‌ اداری‌ – اجرایی‌ حاکم، به‌ پروژه‌های‌ عملیاتی‌ تبدیل‌ کرده‌ و به‌ مرحله‌ اجرا می‌رساند.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در اولین گام برای انتخاب شهردار تهران کارنامه موفقی عمل کرده ، ورای هر ویژگی و شاخصی، تصمیم 21عضو شورای شهر برای انتخاب نجفی به عنوان شهردار علاوه بر اینکه موید توانمندی بالای نجفی برای احراز این سمت هست، نشان می‌دهد برخلاف تمامی شایعه‌پراکنی‌های روزهای اخیر اعضای شورای شهر از انسجام و وحدت نظر لازم در مورد انتخاب‌ها و تصمیمات مهم و اساسی برخوردارند و وجود برخی اختلاف سلایق در مراحل مقدماتی انتخاب شهردار امری عادی بوده است و آینده ی روشنی را برای این شورا پیش بینی می کند.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه